ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

        วันที่11 กรกฎาคม 2562    นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ได้รับการตรวจสุขภาพและคำแนะนำ  จากคุณปาริชาติ จันทะเกิด พยาบาลวิชาชีพ และคณะจากโรงพยาบาลบ้านฉาง ในการรักษาสุขภาพของตนเอง 

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 61 ครั้ง